Lättläst om juridik...

Familjerätt, arv och testamente

Ladda ner förklarande texter och exempel på formulär

Makars egendom och skulder

Mina pengar och Dina pengar - Makars egendom och skulder - Giftorätt och enskild egendom - Äktenskapsförord - Gåva mellan makar - Bodelning under äktenskapet.

FORMULÄREXEMPEL: Äktenskapsförord - Gåvobrev - Bodelningsavtal m.m. - Läs mer

Skilsmässa

Betänketid - Rätt att bo kvar i bostaden - Interimistiska beslut - Besöksförbud - Bodelning - Skilj Dig själv.

FORMULÄREXEMPEL: Ansökan om skilsmässa - Bodelningsavtal m.m. - Läs mer

Sambolagen

Samboavtal - Skillnader i makars och sambors juridiska ställning - Bodelning när samboförhållandet upphör - Rätt att bo kvar i bostaden.

FORMULÄREXEMPEL: Samboavtal - Testamente mellan sambor - Bodelningsavtal m.m. - Läs mer

Barn och föräldrar

Barnets bästa - Barns rätt att komma till tals - Gemensam vårdnad - Ändring av vårdnaden - Barns boende - Växelvis boende - Förälders umgänge med barn - Tvist om vårdnad, boende och umgänge - Underhållsskyldighet till barn.

FORMULÄREXEMPEL: Ansökningar och avtal om gemensam vårdnad - avtal om barns boende och växelvisa boende - avtal om umgänge och resekostnader - avtal om underhållsbidrag m.m. - Läs mer

Arv och testamente

Förskott på arv - Efterlevande makes arvsrätt - Fri förfoganderätt - Särkullbarn - Laglott - Efterarv - Legatarie och universell testamentstagare - Delgivning och godkännande av testamente - Fler bör skriva testamente.

FORMULÄREXEMPEL: Testamenten - Arvskifte m.m. - Läs mer